ติดต่อเรา
ที่อยู่
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเลขที่ 345/5 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
อีเมลล์
saraban_nakhonratsima@dnrh.go.th
เบอร์โทรศัพท์
 044-395000
แฟกซ์
044-305735

ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566