ติดต่อเรา
ที่อยู่
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาเลขที่ 345/5 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280
อีเมลล์
nakhonhospital@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์
 044-395000
แฟกซ์
044-395000

ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561