ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และมอบนโยบาย โรงพยาบาลคุณภาพคน คุณภาพงาน โดยมี นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และ บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับมอบนโยบาย และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิรินคร อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาน 2565

กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาน 2565 ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาลในหัวข้อ การใช้จ่ายเงินตามแผนเงินบำรุงเขตสุขภาพที่ 9 ณ ห้องประชุมสิรินคร อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอบ สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมาได้สอบ สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ณ ห้องประชุม EOC อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

ข่าวประกวดราคา
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด