ภาพกิจกรรม
นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และมอบนโยบาย โรงพยาบาลคุณภาพคน คุณภาพงาน โดยมี นายแพทย์ชวศักดิ์ กนกกันฑ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา และ บุคลากรโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับมอบนโยบาย และให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสิรินคร อาคารสิรินคร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา

กิจกรรมเชิงรุก

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มงานภายใต้กลุ่มภารกิจบริการด้านปฐมภูมิ และกลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานประกอบการ (บ.ศิริวิทย์สแตนเลย์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของพนักงานในสถานประกอบการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,139 คน

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะเครือข่ายที 10

ตรวจเยี่ยมและประเมินสถานปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะเครือข่ายที 10

ข่าวประกวดราคา
อ่านทั้งหมด
ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด