การให้บริการ

คลินิก

เวลาให้บริการ

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
คลินิกโรคตา
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
คลินิกอายุรกรรม
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
คลินิกศัลยกรรม
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
คลินิกสูติ-นรีเวชชกรม
  • ฝากครรภ์รายใหม่ : เฉพาะวันอังคาร
  • ฝากครรภ์รายเก่า : เฉพาะวันพฤหัสบดี
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
คลินิกกุมารเวชกรรม
  • ฉีดวัคซีนเด็ก เฉพาะวันพุธช่วงบ่าย (13.00-16.00)
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
คลินิกตรวจโรคทั่วไป (ในเวลาราชการ)
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
08.00 - 16.00
นอกเวลา จันทร์-ศุกร์ 16.00 - 20.00

ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561