ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดย : เว็บมาสเตอร์ วันที่ : 15/09/2563 21:15:47
จำนวนผู้เข้าชม : 16 ครั้ง
รายละเอียด :

ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล. ๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๗๑๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตำบลโคกกรวด  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ


ไฟล์แนบเพิ่มเติม :
1013_202009152115470.pdf
1013_202009152115511.pdf
1013_202009152115512.pdf