ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โดย : เว็บมาสเตอร์ วันที่ : 01/02/2564 11:40:07
จำนวนผู้เข้าชม : 127 ครั้ง
รายละเอียด :
 
แก้ไข ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน      1  ฉบับ ซึ่งผู้สมัครจะต้อยื่นพร้อมใบสมัครสมัครประกอบด้วยผลการตรวจสุขภาพดังต่อไปนี้ 
- ผลการตรวจการตั้งครรภ์ (UPT) (เฉพาะเพศหญิง) จำนวน    1  ฉบับ
- ผลการตรวจสารเสพติด (Amphetamine) จำนวน      1  ฉบับ
- ผลการตรวจวินิจฉัยไวรัสตับอักเสบ (Hep Bs-Ag/Ab) จำนวน   1  ฉบับ

ไฟล์แนบเพิ่มเติม :
1106_202102031550430.pdf