ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ - Address and Telephone

ที่อยู่

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
เลขที่ 345/5 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

E-mail

nakhonhospital@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

  • Tel. 044-395000
  • Fax. 044-350735