บริการตรวจรักษา - Treatment

ตารางให้บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา


วัน

คลีนิกแพทย์เฉพาะทาง
(08.00 น. - 12.00 น.)

คลีนิกแพทย์เฉพาะโรค
(08.00 น. - 12.00 น.)

งานปฐมภูมิ
(08.00 น. - 12.00 น.)

จันทร์

 • สูติ นรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • หู คอ จมูก
 • เด็ก
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • ตรวจหลังคลอด

 • โรคทั่วไป
 • โรคความดันโลหิตสูง

อังคาร

 • สูติ นรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • หู คอ จมูก
 • เด็ก
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • โรคผิวหนัง
 • โรคไต
 • ฝากครรภ์และครรภ์เสี่ยงสูง
 • โรคทั่วไป
 • ฝากครรภ์

พุธ

 • สูติ นรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • หู คอ จมูก
 • เด็ก
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • คลีนิกยาต้านการแข็งตัวของเลือด
 • คลีนิกสุขภาพเด็กดี

 • โรคทั่วไป
 • ตรวจหลังคลอด
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก
พฤหัสบดี

 • สูติ นรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • หู คอ จมูก
 • เด็ก
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • โรคเบาหวาน


 • โรคทั่วไป
 • โรคเบาหวาน

ศุกร์

 • สูติ นรีเวช
 • อายุรกรรม
 • ศัลยกรรม
 • หู คอ จมูก
 • เด็ก
 • จักษุ
 • กระดูกและข้อ
 • โรคหอบหืด
 • จิตเวช
 • ตรวจหลังคลอด
 • โรคทั่วไป
 • ตรวจหลังคลอด
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก

ตรวจรักษาโรคทั่วไป


 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
 • คลีนิกนอกเวลา เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

ตรวจรักษาทางทันตกรรม


 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
 • คลีนิกนอกเวลา วันอังคาร , พฤหัส เวลา 16.00 น. - 20.00 น.

บริการแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม)
งานบริการแพทย์แผนไทย

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.

"กรณีอุบัติเหตุ - เจ็บป่วยฉุกเฉินเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง"