ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า  24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา  24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2562  24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  รายงานผลการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.ชื่อ ๕% Dextrose and ๐.๔๕% Sodium Chloride Injection ๑๐๐๐ ml จำนวน ๒๔,๐๐๐ ขวด
๒.ชื่อยา ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๕ ml จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Vial
๓.ชื่อยา ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๑๐๐ ml จำนวน ๔๘,๐๐๐ Vial
๔.ชื่อยา ๐.๙% Sodium Chloride Injection ๑๐๐๐ ml จำนวน ๓๒,๐๐๐ Vial
๕.ชื่อยา ๐.๙% Sodium Chloride Irrigation ๑๐๐๐ ml จำนวน ๒๐,๐๐๐ Vial
 24/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกลสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด  19/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะหู คอ จมูก จำนวน ๑ ชุด  18/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  18/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562  04/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  รายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ รายการยา Gabapentin ๓๐๐ mg จำนวน ๖๐,๐๐๐ เม็ด  04/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  รายงานผลการกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ รายการยา Metformin ๕๐๐ mg จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด  04/09/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน