ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  15/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1. นักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
2. เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
3. ผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
5. พนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
6. พนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
7. พนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
 14/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  05/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษ  03/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา  03/01/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  20/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  19/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
5. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 03/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  01/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน  01/12/2560  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน