ข่าวทั้งหมด

ลำดับ
 
หัวข้อข่าว
 
วันที่ประกาศ
 
ผู้ประกาศ
 
Hitz
 
อ่านข่าว
1  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง  23/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
2  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง  16/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
3  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  07/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
4  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  02/11/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
5  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  29/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
6  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญชี (กลุ่มงานการเงิน)  25/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
7  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  22/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานการเงิน)  22/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
9  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  19/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน
10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) (หลายตำแหน่ง)  16/10/2561  เว็บมาสเตอร์  
อ่าน