รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (matching Fund) ระยะที่ ๒ (ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟภายในโรงพยาบาล)

วันที่ประกาศ : 12/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการสนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (matching Fund) ระยะที่ ๒ (ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลอดไฟภายในโรงพยาบาล)

เอกสารแนบ :

1. 180212144652.pdf