รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคาร

วันที่ประกาศ : 12/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดอาคาร

เอกสารแนบ :

1. 180212145547.pdf