รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 144,900 กิโลกรัม

วันที่ประกาศ : 12/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าผู้ป่วย จำนวน 144,900 กิโลกรัม

เอกสารแนบ :

1. 180212145720.pdf