รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ

วันที่ประกาศ : 12/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ

เอกสารแนบ :

1. 180212184132.pdf