รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ

วันที่ประกาศ : 26/02/2561

รายละเอียด :

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 14 รายการ

เอกสารแนบ :

1. 180226103647.pdf