รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๑,๕๒๔ ชุด

วันที่ประกาศ : 28/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๓๑,๕๒๔ ชุด

เอกสารแนบ :

1. 180228164827.pdf