รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคลีคลีนิก จำนวน ๒๘ รายการ

วันที่ประกาศ : 28/02/2561

รายละเอียด :

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคลีคลีนิก จำนวน ๒๘ รายการ

เอกสารแนบ :

1. 180228165044.pdf