รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๔ เดือน

วันที่ประกาศ : 09/05/2561

รายละเอียด :

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๔ เดือน

เอกสารแนบ :

1. 180509100437.pdf