รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วม การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)

วันที่ประกาศ : 15/05/2561

รายละเอียด :

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วม การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof)

เอกสารแนบ :

1. 180515085951.pdf