รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิต ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 15/05/2561

รายละเอียด :

ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิต ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180515114140.pdf