รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 15/05/2561

รายละเอียด :

ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180515114207.pdf