รายละเอียดข่าว

หัวข้อ : ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็งจำนวน ๑ เครื่อง

วันที่ประกาศ : 15/05/2561

รายละเอียด :

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็งจำนวน ๑ เครื่อง

เอกสารแนบ :

1. 180515114232.pdf