ผู้อำนวยการ - Director

นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์

บทความ/สาระน่ารู้ - KMs

ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

(2013-12-18) ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ...

10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ

(2013-12-18) 10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ...

พบไวรัสก่อมะเร็งพื้นที่สาธารณะส้วม-ลิฟต์-บันได

(2013-06-12) รพ.รามาฯ สำรวจพบ ไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก องคชาต ทหารหนัก ตามห้องน้ำสาธารณะ ย้ำอย่าตื่น โอกาสติดจากใช้ห้องน้ำยาก แนะล้างมือให้สะอาด...

เผยผลวิจัย “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”

(2013-05-20) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Curcumin and its Anti-inflammatory Effect in Knee OA” “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”...

ไทยขาดความรู้โภชนาการ อ้วนตายปีละ2หมื่น !!

(2013-05-08) ปัญหาโรคอ้วนกับคนไทยมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลล่าสุดของ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบจำนวนคนไทยเป็นโรคอ้วนถึงปีละ 4 ล้านคน ติดอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หมวดคอมพิวเตอร์

(2014-01-03) ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

(2014-01-03) นอกจากประชาชนทั่วไปที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง...

(2014-01-01) ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ - Web Stats

ประกาศ
แผนงาน/โครงการ รพ. - Hospital Plan/Project

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง - e-Auction

(2017-12-06) รายงานผลการกำหนดราคากลาง และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลางของยาทางการแพทย์ ๒ รายการ
๑.ยา Ateplase ๕๐ mg inj. จำนวน ๑๒๐ vial
๒.ยา Bimatoprost eye drop ๐.๐๑% ๓ ml. จำนวน ๗,๐๐๐ ขวด
 

(2017-12-06) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 

(2017-12-06) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซ๊ซ๊ จำนวน ๑ คัน 

(2017-12-01) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการการก่อสร้างอุบัติเหตุ-บำบัด และห้องประชุม ศสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙,๖๘๓ ตารางเมตร 

(2017-11-24) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา BUDESONIDE + FORMORTEROL FUMARATE DIHYDRATE TURBUHALER ๓๒๐/๙ mcg 
ข่าวรับสมัครงาน - Jobs

(2017-12-03) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
2. ตำแหน่งพนักงานบริการ
3. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)
4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
5. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
6. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 

(2017-12-01) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 

(2017-12-01) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(2017-11-22) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
๑.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา (กลุ่มงานทันตกรรม)
๔.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๒ อัตรา (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๕.ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา
๖.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา
 

(2017-11-16) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
๑.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ(กลุ่มงานเวชกรรมสังคม)
๒.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน