ผู้อำนวยการ - Director

นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์

บทความ/สาระน่ารู้ - KMs

ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

(2013-12-18) ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ...

10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ

(2013-12-18) 10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ...

พบไวรัสก่อมะเร็งพื้นที่สาธารณะส้วม-ลิฟต์-บันได

(2013-06-12) รพ.รามาฯ สำรวจพบ ไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก องคชาต ทหารหนัก ตามห้องน้ำสาธารณะ ย้ำอย่าตื่น โอกาสติดจากใช้ห้องน้ำยาก แนะล้างมือให้สะอาด...

เผยผลวิจัย “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”

(2013-05-20) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Curcumin and its Anti-inflammatory Effect in Knee OA” “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”...

ไทยขาดความรู้โภชนาการ อ้วนตายปีละ2หมื่น !!

(2013-05-08) ปัญหาโรคอ้วนกับคนไทยมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลล่าสุดของ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบจำนวนคนไทยเป็นโรคอ้วนถึงปีละ 4 ล้านคน ติดอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หมวดคอมพิวเตอร์

(2014-01-03) ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

(2014-01-03) นอกจากประชาชนทั่วไปที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง...

(2014-01-01) ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ - Web Stats

ประชาสัมพันธ์
แผนงาน/โครงการ รพ. - Hospital Plan/Project

ข่าวประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง - e-Auction

(2018-05-15) ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วม การติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) 

(2018-05-15) ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิต ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและวิเคราห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ จำนวน ๑ เครื่อง 

(2018-05-15) ประกาศผลประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน ๒ เครื่อง 

(2018-05-15) ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการตู้เก็บพลาสม่าแช่แข็งจำนวน ๑ เครื่อง 

(2018-05-09) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วยปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ จำนวน ๔ เดือน 
ข่าวรับสมัครงาน - Jobs

(2018-04-30) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง 

(2018-04-24) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง 

(2018-04-23) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) หลายตำแหน่ง 

(2018-04-10) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)  

(2018-04-05) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์)
๒.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๓.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๔.ตำแหน่งพนักงานซักฟอก (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)
๕.ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานเภสัชกรรม)
๖.ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)