ผู้อำนวยการ - Director

นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์

บทความ/สาระน่ารู้ - KMs

ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

(2013-12-18) ทำธุรกรรมผ่าน ATM อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ...

10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ

(2013-12-18) 10 โมงครึ่ง คือเวลาที่ดีที่สุดของการดื่มกาแฟ...

พบไวรัสก่อมะเร็งพื้นที่สาธารณะส้วม-ลิฟต์-บันได

(2013-06-12) รพ.รามาฯ สำรวจพบ ไวรัสก่อมะเร็งปากมดลูก องคชาต ทหารหนัก ตามห้องน้ำสาธารณะ ย้ำอย่าตื่น โอกาสติดจากใช้ห้องน้ำยาก แนะล้างมือให้สะอาด...

เผยผลวิจัย “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”

(2013-05-20) รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิไล คุปต์นิรัติศัยกุล จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Curcumin and its Anti-inflammatory Effect in Knee OA” “สารสกัดขมิ้นชันกับการต้านอาการอักเสบในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม”...

ไทยขาดความรู้โภชนาการ อ้วนตายปีละ2หมื่น !!

(2013-05-08) ปัญหาโรคอ้วนกับคนไทยมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี จากข้อมูลล่าสุดของ สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบจำนวนคนไทยเป็นโรคอ้วนถึงปีละ 4 ล้านคน ติดอันดับ 5 ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หมวดคอมพิวเตอร์

(2014-01-03) ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชาชนได้เพิ่มจำนวนสูงขึ้น เนื่องจากการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการการะทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นด้วยเช่นกัน...

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่

(2014-01-03) นอกจากประชาชนทั่วไปที่ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก็มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง...

(2014-01-01) ...

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ - Web Stats

ประกาศ
แผนงาน/โครงการ รพ. - Hospital Plan/Project

ข่าวรับสมัครงาน - Jobs

(2018-03-14) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) จำนวน ๖ อัตรา
๒.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) จำนวน ๑ อัตรา
๓.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรมเขตเมือง) จำนวน ๑ อัตรา
๔.พนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๑ อัตรา
๕.พนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) จำนวน ๒ อัตรา
 

(2018-02-09) ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
 

(2018-02-06) ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
๑.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๒.ตำแหน่งพนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๓. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล)
๔. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
๕. ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)
 

(2018-01-31) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 5. ตำแหน่งพนักงานเปล (กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล) 6. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป) 7. ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนสวน) (กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)  

(2018-01-26) ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ